TikTok Downloader

Download any public video from TikTok, edit, save, and share anywhere!

How to download videos from TikTok:

Optimize videos for Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, and other social media and video-sharing platforms. Just select a preset from the Settings, and you’re good to go.

Paste a TikTok video URL.png

1. Paste a TikTok video URL

Paste a TikTok video URL on the field provided and hit Download. Click “Accept” to acknowledge that you’ve read and agreed to our fair-use policy.

Edit or download.png

2. Edit or download

You have the option to edit your video using our complete suite of video editing tools. Or click “Download now” to save your video to your device.

Edit or download.png

3. Share

You have the option to edit your video using our complete suite of video editing tools. Or click “Download now” to save your video to your device.

How to download videos from TikTok:

Facebook video downloader with best formats 1080p - 2K - 4K for free

1Hai hướng đi riêng của Việt Nam khi làm chip

Việt Nam có thể phát triển dòng chip chuyên biệt phù hợp thực tế, đồng thời phát triển nguồn nhân lực từ ngành khác thay vì chỉ đào tạo mới.

2iOS 17.1 phát hành, sửa lỗi bóng mờ màn hình

Phiên bản 17.1, đợt cập nhật lớn đầu tiên của iOS 17, khắc phục sự cố gây lưu ảnh màn hình, bổ sung tính năng AirDrop từ xa qua Internet.

3iPhone 15 Pro bị lỗi bóng mờ màn hình1

Một số người dùng iPhone 15 Pro và 15 Pro Max phản ánh điện thoại của họ gặp phải lỗi burn-in, hiện tượng lưu ảnh trên màn hình.